28/384-690; 70/600-6162

Kosár: 0 étel

Adatvédelmi nyilatkozat

kérjük olvassa el figyelmesen az alábbiakat

Kérjük Önt, hogy a marikakonyhaja.hu weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket!

A weboldal használatával ezeket a feltételeket Önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a látogató.

A marikakonyhaja.hu (üzemeltető Holhos Wellness Kft.) információszolgáltatás, ügyfélkör informálás és általános kapcsolattartás mellett, adott időszakokban akciós (Last Minute) szervizbejelentkezés biztosítása célból hozta létre és üzemelteti ezt a weboldalt.

A Holhos Wellness kft. nem vállal arra vonatkozóan kötelezettséget, hogy a Last Minute szerviz lehetőségét minden egyes munkanapon lehetőségként kínálja weboldalán.

Az oldalon megjelenő valamennyi tartalom tájékoztató jellegű.


Általános információk

www.marikakonyhaja.hu

2112 Veresegyház, BUdapesti út 3/c.

Telefon:28/384-690

Fax:28/384-992

 

 

Mobil: 70/600-6162

E-mail: [email protected]

Üzemeltető: Holhos Wellness Kft.
 

 

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A weboldal teljes megjelenése, tartalma és szellemi alkotása a Holhos Wellness Kft. tulajdonát képezi – és mint ilyen, a hatályos szerzői jogi szabályok védelme alá tartozik. Az itt közzétett bármilyen természetű anyag (rajzolt és fotózott állókép, animáció, film, szöveg, mindez hanggal és hang nélkül, stb.) a Holhos Wellness Kft. előzetes írásos engedélye nélkül sem egészében, sem részben nem reprodukálható, nem publikálható, nem adaptálható, nem lefordítható.

Védjegyjog, szerzői jog

A marikakonyha.hu egyedi logó ... előzetes írásos engedélye nélküli reprodukciója, használata és/vagy módosításuk jogsértésnek minősül, kivéve, ha a felhasználást jogszabály lehetővé teszi.

Személyes adatok kezelése

A Holhos Wellness Kft. tiszteletben tartja és egyben minden esetben védi azok személyes adatait, akik a marikakonyhaja.hu weboldalon keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Amennyiben a látogató olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel személye azonosítható, elfogadja, hogy ezeket az információkat Holhos Wellness Kft. minden esetben az éppen hatályos magyar jogszabályok adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kezeli, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

Az internetes oldalakon történő bármely személyes adatának megadásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Holhos Wellness Kft.az alábbi körben kezelje:

  • Az adatkezelés az alábbi adatokra terjed ki: név, lakcím, e-mail cím, gépkocsi adatai.
  • A látogató személyes adatait a marikakonyhaja.hu kizárólag a regisztrált ügyfelek tájékoztatása, az ügyfelek bejelentkezésének elősegítése, az ügyféllel (szolgáltatóval) való kapcsolattartás elősegítése érdekében kezeli.
  • A látogató adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Holhos Wellness Kft. termékeivel, szolgáltatásaival, kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön részére. A látogató ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a marikakonyhaja.hu oldal által kiküldött bármely hírlevél alján, ezzel személyes adatai kezelésének megszüntetését is aktiválja. Amennyiben mindezeket követően Ön mégis ismételten hírlevelet kap kérjük, jelezze felénk e-mailben a [email protected] címre, hogy a technikai hibát elhárítsuk, és adattörlési és leiratkozási igényét teljesítsük.
  • A fentiekben körülírt adatokat a Holhos Wellness Kft. az ügyfélkapcsolat kifejezett megszüntetése esetén törli. Kifejezett megszüntetés hiányában az adatkezelés az utolsó kapcsolati aktivitás időpontjától számított három évig tart, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
  •  Az adatkezelő az adatokat csak a fentiekben meghatározott céllal összefüggésben használja fel.
  • Az adatkezelő azt nem adja át harmadik személyeknek, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből.

Személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján lehetséges. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Holhos Wellness Kft.-vel.

Adatbiztonság

A marikakonyhaja.hu minden szükséges technikai és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a látogató személyes adataihoz jogosulatlan harmadik személyek ne férjenek hozzá.

Cookie-k

A Holhos Wellness Kft. a marikakonyhaja.hu weboldalon cookie-kat használ annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse, mit részesítenek előnyben látogatói. A cookie-k kis adatállományok, amelyek a látogató merevlemezén tárolódnak. Ez lehetővé teszi a navigáció megkönnyítését és segíti a weboldalak felhasználóbarát voltának magas szinten tartását. A cookie-k használhatók annak megállapítására is, hogy a látogató számítógépe volt-e már kapcsolatban oldalainkkal. Csak a látogató számítógépén lévő cookie kerül azonosításra. Személyes adatok akkor tárolhatók cookie-kban, ha a látogató ehhez hozzájárult, például azért, hogy megkönnyítsen egy védett online-hozzáférést, fölöslegessé téve felhasználói azonosítójának és jelszavának újbóli beírását. Természetesen cookie-k nélkül is látogatható a marikakonyhaja.hu weboldal. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan elfogadja. A látogató megakadályozhatja, hogy cookie-k tárolódjanak a merevlemezén úgy, hogy a böngészője beállításainál kiválasztja a cookie-k engedélyezését tiltó pontot. Ha a látogató nem engedélyezi a cookie-kat, tudnia kell, hogy ezzel esetleg korlátozza weboldalunk egyes részeinek működését, tartalmak megjelenítését.

Más internetes oldalakhoz való kapcsolódás

A jelen oldalról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a látogató kényelmét szolgálja. A Holhos Wellness Kft. felhívja a látogató figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a Holhos Wellness Kft. által üzemeltetett weboldalt elhagyja. A Holhos Wellness Kft. ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően a Holhos Wellness Kft. az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal felelősséget. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés a látogató kizárólagos felelősségére történik minden esetben.

A felelősség korlátozása

A Holhos Wellness Kft. és a jelen oldalon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldal, az ehhez az oldalhoz kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogalapra hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve az elmaradt haszonnak megfelelő, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

A jelen honlapon megjelenő információk és árak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. Holhos Wellness Kft. mindent elkövet a jelen honlapokon megjelenő adatok pontossága érdekében, de kérjük, hogy az esetleges technikai hibák vagy félreértések elkerülése érdekében a termékek és szolgáltatások teljes értékű tartalmáért és aktualitásáért minden esetben érdeklődjenek a szervizünkben.

Alkalmazandó jog

A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Felhasználási feltételek nyelve a magyar nyelv. Valamennyi, a szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatosan felmerülő, a Felhasználási feltételekkel kapcsolatos vita esetén a magyar bíróságok jogosultak eljárni.

Technikai követelmények

A marikakonyhaja.hu website böngészéséhez Mozilla Firefox, Internet Explorer (javasolt a min. 7-es verzió) illetve Google Chrome böngésző használatát javasoljuk Önnek.

A weboldal cookie-kat(„sütiket”) használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.